கண்காட்சிக்கூடங்கள்
MORE FILTER
Listing 1-2 of 2
நிரந்தரக் கண்காட்சிக் கூடம்
date 08 May 2015 - 31 Dec 2025
place இந்திய மரபுடைமை நிலையம், 3 மற்றும் 4ஆம் மாடி
price இலவசம்

இந்திய மரபுடைமை நிலையத்தின் நிரந்தரக் கண்காட்சிக் கூடங்கள் (3-ஆம் மற்றும் 4-ஆம் மாடிகளில்) காலக்கிரமப்படி, முதலாம் நூற்றாண்டிலிருந்து 21ஆம் நூற்றாண்டை உள்ளடக்கிய ஐந்து கருப்பொருட்களில் அமைந்துள்ளன.

மேலும் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்
சோழமண்டலக் கரை முதல் மலாக்கா நீரிணை வரை - நம் தமிழ் மரபு குறித்த மறுபார்வை
date 23 Nov 2019 - 30 Sep 2020
price Free

“சோழமண்டலம் முதல் மலாக்கா நீரிணை வரை - நம் தமிழ் மரபு குறித்த மறுபார்வை” கண்காட்சி, பண்டைக்காலத்திலிருந்து நிகழ்காலம் வரை தென்கிழக்காசியாவுக்கும் சிங்கப்பூருக்கும் புலம்பெயர்ந்த தமிழ் மக்களின் அனுபவங்களைத் தொகுத்தளிக்கிறது.

மேலும் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்