கண்காட்சிக்கூடங்கள்
MORE FILTER
Listing 1-2 of 2
நிரந்தரக் கண்காட்சிக் கூடம்
date 08 May 2015 - 31 Dec 2025
place இந்திய மரபுடைமை நிலையம், 3 மற்றும் 4ஆம் மாடி
price இலவசம்

இந்திய மரபுடைமை நிலையத்தின் நிரந்தரக் கண்காட்சிக் கூடங்கள் (3-ஆம் மற்றும் 4-ஆம் மாடிகளில்) காலக்கிரமப்படி, முதலாம் நூற்றாண்டிலிருந்து 21ஆம் நூற்றாண்டை உள்ளடக்கிய ஐந்து கருப்பொருட்களில் அமைந்துள்ளன.

மேலும் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்
நீரிணையின் செட்டி மலாக்கா – பெரனக்கான் இந்தியச் சமூகங்களை அறிந்திடுவோம்
date 07 Sep 2018 - 05 May 2019
place இந்திய மரபுடைமை நிலையம்
price இலவசம்

இந்தியப் பெருங்கடலோரமும் தூரக் கிழக்கும் சந்திக்குமிடத்தில் அமைந்திருக்கும் மலாய் தீபகற்பம், பல கலாசாரங்களின் சங்கமமும் பன்மயமும் ஒருமிக்கும் வட்டாரமாக இருந்து வந்துள்ளது. இவ்வட்டாரத்தில் குடியேறிய ஏராளமான சமூகங்கள், தத்தம் சமூக-கலாசாரப் பழக்கங்களைத் தங்களுடன் எடுத்து வந்தனர். மொழி, சமயம், ஆடை அலங்காரம், சமையல்கலை முதலான பலவும் இதில் உள்ளடங்கும். இந்தப் பழக்கங்கள் காலப்போக்கில் உள்ளூர் சமுதாயத்தின் பன்மயக் கலாசாரங்களோடு ஒருங்கிணைந்து,

பன்மொழிச் சூழலும் கலப்பின இயல்பும் ஒருமித்திருக்கும் சூழ்நிலை உருவானது. இதற்கான சிறந்ததோர் எடுத்துக்காட்டு செட்டி மலாக்கா.

மேலும் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்